Comuna Pleșoi

Regulament de Organizare si Functionare
PUG COM. PLESOI
Date contact

telefon 0251.454.246, 0771.546.752 (whatapp), e-mail plesoi@cjdolj.ro; plesoi@primariaplesoi.ro

Prezentare

Comuna este amplasata in partea de centru-vest a judetului, la NV de municipiul resedinta de judet, Craiova, fata de care se afla la o distanta de circa 25 km pe DJ 606 – Craiova – Predesti – Brabova.
Vecini: Comuna Plesoi se invecineaza cu urmatoarele unitati administrativ-teritoriale:

  • la Nord: Comuna Sopot;
  • la Est: Comuna Predesti;
  • la Sud: Comuna Terpezita;
  • la vest: Comuna Brabova.

Comuna Plesoi este o unitate administrativa-teritoriala a judetului Doj, situate in regiunea de SV a Romaniei, desprinsa din comuna Predesti in anul 2004, care are in componenta sa 4 localitati:

  1. Satul Plesoi (satul resedinta a comunei),
  2. Satul Cartovani,
  3. Satul Frasin si
  4. Satul Milovani.

Satele Predesti, Bucicani si Predestii Mici au ramas in teritoriul administrativ al comunei Predesti.

Consiliul Judeţean Dolj implementează, în prezent, proiectul “Sistem informatic şi geografic de management agricol la CJ Dolj şi UAT–uri” cod SMIS:48381, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Operaţiunea I “Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.
În calitate de partener al acestui proiect, Comuna Predeşti vă invită sa vizitaţi site-ul: www.fonduri-ue.ro pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana.

INFORMATII LEGISLATIVE

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Material pesta porcina