legea 544/2001

Raport implementare Legea 544 pentru anul 2021

 

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV

NOTĂ:    Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii.

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:

http://primariaplesoi.ro/contact/informatii/legislatie/

b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice:

http://primariaplesoi.ro/primarie/audiente/

 

 

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

http://primariaplesoi.ro/primarie/primar/

http://primariaplesoi.ro/primarie/viceprimar/

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

http://primariaplesoi.ro/contact/

http://primariaplesoi.ro/contact/informatii/formulare/

e) audiențe:

http://primariaplesoi.ro/primarie/audiente/

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil:

http://primariaplesoi.ro/salarii/

http://primariaplesoi.ro/situatii-financiare/

http://primariaplesoi.ro/contact/informatii/dezvoltare-2/dezvoltare/buget-local/

http://primariaplesoi.ro/contact/informatii/dezvoltare-2/dezvoltare/proiecte-investitii/

f) programele si strategiile proprii:

http://primariaplesoi.ro/wp-content/uploads/2022/02/ROF.pdf

g) h) lista cuprinzand documentele de interes public/ produse si/sau gestionate:

Conform prevederilor art. 5 alin (1) din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționareprogramul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil;
f) Strategiile si programele proprii;
g) Lista cuprinzând documentele de interes public;
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

http://primariaplesoi.ro/contact/informatii/legea-544-2001/

Modalităţi de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

Reclamaţie administrativă 2

Reclamaţie administrativă 1

Formular Legea544

Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pe anul 2019

Raport implementare Legea 544 pe anul 2017

Persoana responsabila: Ionica Eufrosina Simona