Consiliul Local

Consiliul local al comunei Pleșoi are urmatoarea componenta:
Primar – Ion Ionescu
Viceprimar – Birsan Iulian
Consilieri:
Petroianu Cornel
Rac Constantin
Tuiu Gheorghe
Ciungu Ionut
Riza Marin
Capatina Ion