Transparenta Decizionala

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 10.09.2020

Proiect de hotarare infiintare ADI pentru gaze – publicat 20.08.2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 20.08.2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 14.08.2020

Proiect de hotarare referitor Act aditional la Contractul de gestionare deseuri – publicat 17.07.2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 17.07.2020

Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume – publicat 26.05.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 – publicat 28.04.2020

Proiect de hotarare privind procedura de desfasurare a sedintelor consiliului local si Poriect de hotarare privind regulamentul de organizare si functionare a consiliului local – publicat 27.03.2020

Regulament de organizare si functionare a Consiliului local – anexa la proiectul de hotarare – publicat 27.03.2020

Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta – publicat 03.03.2020

Proiect de hotarare privind planul de actiuni efectuate de beneficiarii Legii 416 – publicat 17.02.2020

Proiect de hotarare referitor la salarizarea pe anul 2020 – publicat 17.02.2020

Proiect de hotarare referitor la Bugetul initial de venituri si cheltuieli pe anul 2020 – publicat 17.02.2020

Proiect de hotarare privind asumarea/nesumarea responsabilitatii organizariisi derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli – publicat 14.01.2020

Proiect de hotararea privind acordarea unui ajutor de inmormantare – publicat 08.01.2020

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare – publicat 30.12.2019

Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 – publicat 30.12.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare – publicat 06.12.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 – publicat 06.12.2019

Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de salubrizare in Judetul Dolj – publicat 06.12.2019

Proiect de hotarare privind concesiune cabinet medical – publicat 18.11.2019

Proiect de hotarare rectificare bugetara – publicat 17.10.2019

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare – publicat 17.10.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea organizramei si statului de functii – publicat 07.10.2019

Proiect de hotarare rectificare bugetara – publicat 09.09.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii si derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare SMID – publicat 29.08.2019

Proiect de hotarare rectificare bugetara – publicat 14.08.2019

Proiect de hotarare rectificare bugetara – publicat 12.07.2019

Proiect de hotarare actualizare indicatori Modernizare scoala Plesoi – publicat 12.07.2019

Proiecte de hotarare privind acordarea unor ajutoare – publicat 20.05.2019

Proiect de hotarare cu aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020 – publicat 12.04.2019

Proiect de hotarare de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 – publicat 12.04.2019

Proiect de hotarare data sedinta 28.03.2019 –publicat 20.03.2019

Proiect hot salarizare – publicat 19.02.2019

Proiect hot organizare retea scolara – publicat 19.02.2019

Proiect hot ore benef L416 – publicat 19.02.2019

Proiect hot imputernicire primar adi oltenia – publicat 19.02.2019

Proiect hot actualizare indicatori alimentare cu apa – publicat 19.02.2019

Proiect de rectificare bugetara nr. 4/2018

Proiect hotarare rectificare bugetara nr.  3/2018

Proiect hotarare rectificare bugetara publicat nr. 2/2018

poiect de hotarare planul de ocupare a functiilor publice

proiect de hotarare rectificare bugetara