Transparenta Decizionala

Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare si Devizului general pentru obiectivul “Asfaltare strazi de interes local, in comuna plesoi, judetul dolj” – publicat 25.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea regulamntului de organizare si functiune a SPCLEP – publicat 12.11.2021

Proiect de hotarare privind rectificarea BVC – publicat 12.10.2021

Proiect de hotarare privind actualizarea devizului si indicatorilor la proiectul “Infintare sitem de alimentare cu apa in satele Plesoi si Milovan, din comuna Plesoi, judetul Dolj” – publicat 06.10.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor, devizului si cofinantarii pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice a Scolii Primare Milovan, comuna Plesoi, judetul Dolj” – publicat 20.09.2021

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Consiliul de administratie scoala Plesoi – publicat 17.09.2021

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor si devizului privind “Modernizare, extindere si dotari, Scoala plesoi” – publicat 13.09.2021

Proiect de hotarare privind rectificare bugetara – publicat 10.09.2021

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta – publicat 09.09.2021

Proiect de hotarare privind validarea inainte de termen a unui loc de consilier – publicat 08.09.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor – publicat 17.08.2021

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor economici ai investitiei “Asfaltare strazi de interes local in comuna Plesoi” – publicat 17.08.2021

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor economici ai investitiei “Infiintare retea de canalizare in comuna Plesoi” – publicat 17.08.2021

Convocare consiliu local in data de 06.07.2021 – publicata 30.06.2021

Proiect de hotarare privid mandatarea ADI ECO DOLJ de aprobare a Actului aditional nr. 3 – publicat 08.06.2021

Proiect de hotarare privind alegerea pesedintelui de sedinta – publicat 08.06.2021

Proiect de hotarare privind modificare HCL 9-2021 – publicat 06.05.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 – publicat 19.04.2021

Proiect de hotarare privind infintarea postului de consilier al viceprimarului – publicat 19.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 – publicat 19.04.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de gestiune  a activitatii de administrare a Depozitului de Deseuri Mofleni – publicat 19.04.2021

invitatie sedinta 25 02 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului actualizat al investitiei “Modernizare, extindere si dotari pentru Scoala Gimnaziala Plesoi” – publicat 12.02.2021

Proiect de hotarare privind desemnarea reprentantului consiliului local in aconsiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Plesoi – publicat 12.02.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea de actiuni in anul 2021 pentru beneficiarii L 416 – publicat 12.02.2021

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta consiliul local pe perioada februarie-aprilie 2021 – publicat 12.02.2021

Dispozitie convocare sedinta ordinara consiliu local pentru data de 28.01.2021 – publicat 22.01.2021

Proiect aprobare taxa salubrizare – publicat 15.01.2021

Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii actului aditional cu eco dolj – publicat 15.01.2021

Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 – publicat 05.01.2021

Dispozitie convocare sedinta extraordinara consiliu local pentru data de 29.12.2020 – publicat 24.12.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea programului de dotare a scolii Plesoi cu dispozitive de dezinfectie – publicat 17.12.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Asfaltare drumuri de interes local Plesoi – publicat 17.12.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Infiintare retea de canalizare in comuna Plesoi – publicat 17.12.2020

Dispozitie convocare sedinta extraordinara pentru data de 18.12.2020 – publicat 16.12.2020

Dispozitie convocare sedinta ordinara pt. data de 16.12.2020 – publicat 09.12.2020

Dispozitie convocare sedinta ordinara pt. data de 08.12.2020 – publicat 02.12.2020

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare – publicat 28.11.2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 28.11.2020

Proiect de hotarare privind constituirea consiliului local – publicat 28.11.2020

Proiect de hotarare privind constituirea consiliului local, a comisiilor de specialitate – publicat 27.11.2020

Proiect de hotarare privind constituirea consiliului local, a comisiilor de specialitate – publicat 26.11.2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 10.09.2020

Proiect de hotarare infiintare ADI pentru gaze – publicat 20.08.2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 20.08.2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 14.08.2020

Proiect de hotarare referitor Act aditional la Contractul de gestionare deseuri – publicat 17.07.2020

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara – publicat 17.07.2020

Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume – publicat 26.05.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 – publicat 28.04.2020

Proiect de hotarare privind procedura de desfasurare a sedintelor consiliului local si Poriect de hotarare privind regulamentul de organizare si functionare a consiliului local – publicat 27.03.2020

Regulament de organizare si functionare a Consiliului local – anexa la proiectul de hotarare – publicat 27.03.2020

Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta – publicat 03.03.2020

Proiect de hotarare privind planul de actiuni efectuate de beneficiarii Legii 416 – publicat 17.02.2020

Proiect de hotarare referitor la salarizarea pe anul 2020 – publicat 17.02.2020

Proiect de hotarare referitor la Bugetul initial de venituri si cheltuieli pe anul 2020 – publicat 17.02.2020

Proiect de hotarare privind asumarea/nesumarea responsabilitatii organizariisi derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli – publicat 14.01.2020

Proiect de hotararea privind acordarea unui ajutor de inmormantare – publicat 08.01.2020

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare – publicat 30.12.2019

Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 – publicat 30.12.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare – publicat 06.12.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 – publicat 06.12.2019

Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de salubrizare in Judetul Dolj – publicat 06.12.2019

Proiect de hotarare privind concesiune cabinet medical – publicat 18.11.2019

Proiect de hotarare rectificare bugetara – publicat 17.10.2019

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare – publicat 17.10.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea organizramei si statului de functii – publicat 07.10.2019

Proiect de hotarare rectificare bugetara – publicat 09.09.2019

Proiect de hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii si derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare SMID – publicat 29.08.2019

Proiect de hotarare rectificare bugetara – publicat 14.08.2019

Proiect de hotarare rectificare bugetara – publicat 12.07.2019

Proiect de hotarare actualizare indicatori Modernizare scoala Plesoi – publicat 12.07.2019

Proiecte de hotarare privind acordarea unor ajutoare – publicat 20.05.2019

Proiect de hotarare cu aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020 – publicat 12.04.2019

Proiect de hotarare de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 – publicat 12.04.2019

Proiect de hotarare data sedinta 28.03.2019 –publicat 20.03.2019

Proiect hot salarizare – publicat 19.02.2019

Proiect hot organizare retea scolara – publicat 19.02.2019

Proiect hot ore benef L416 – publicat 19.02.2019

Proiect hot imputernicire primar adi oltenia – publicat 19.02.2019

Proiect hot actualizare indicatori alimentare cu apa – publicat 19.02.2019

Proiect de rectificare bugetara nr. 4/2018

Proiect hotarare rectificare bugetara nr.  3/2018

Proiect hotarare rectificare bugetara publicat nr. 2/2018

poiect de hotarare planul de ocupare a functiilor publice

proiect de hotarare rectificare bugetara